Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Basketkollo med Lugi i sommar
2018-05-03 14:20

Lugi Basket anordnar Basketkollo i sommar

 

Datum:               v.32 (6/8 – 10/8)

Dagläger:            09.00 - 15.30
Åldrar:                Födda 2002-2010
Plats:                  Tunahallen, Lund
Aktiviteter:           Basket, tävlingar, utflykt och andra sporter.
Mat:                    Vi serverar lunch– men man kan välja ha med egen matsäck.
Grupper:              Vi delar in deltagarna efter åldrar i träningen
Anmälan:             www.lugibasket.se
Kostnad:              300 sek (egen lunch medtages)
                           600 sek (om vi serverar mat)
                           I kostnaden ingår träning, aktiviteter, utflykter, mellanmål och frukt. (Lunch för de som inte tar med egen). 


Sista anmälningsdag: 31/5

Frågor?                Kontakta oss via mail

Mail:                    info@lugibasket.se
Hemsida:              Lugibasket.se


För att anmäla er klickar ni här!Årsmöte den 28/3
2018-03-27 12:48
Vem blir ordförande, vilka blir invalda i styrelsen, hur gick bokslutet 2017. Vem vågar och vill komma och vara delaktiga i verksamheten 2018. Årsmötet är viktigaste mötet i föreningen under 2018. Ska föreningen utökas eller läggas ned? 

Onsdag 1930 på Fäladen sal 48. 

Välkomna!

Styrelsen
Årsmötet 2018
2018-03-09 15:32
Härmed kallas alla medlemmar till årsmötet med Lugi BBK

Datum: 2018-03-28 
Tid:      19.30
Plats:    Fäladsgårdens Skola sal 48

Ordinarie årsmötes agenda, förslag till styrelsen senast inkommen till info@lugibasket.se den 2018-03-21

Dagordning vid Årsmöte 2018 med Lugi BBK

                             01.                       Frågan om mötets behöriga utlysande
                             02.                       Fastställande av dagordning
                             03.                       Val av mötesordförande
                             04.                       Val av mötessekreterare
                             05.                       Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
                             06.                       Behandling av det gångna året.
                                                          a) Verksamhetsberättelsen för det gångna året.
                                                          b) Balans- och resultaträkning
                             07.                       Revisionsberättelsen
                                                           a) godkännande
                                                          b) 2017 års resultat
                             08.                       Fråga om ansvarsfrihet för det gångna året
                             09.                       Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
                             10.                       Val av ordförande för det kommande året
                             11.                       Val av övriga ledamöter och suppleanter för året.
                             12.                       Val av revisorer samt suppleanter
                             13.                       Val av valberedning
                             14.                       Fastställande av medlemsavgifter
                             15.                       Till mötet av styrelsen hänskjutna frågor och Till mötet av medlemmar inkomna förslag
                             16                        Övriga ärenden varom beslut ej kan fattas
                             17.                       Mötets avslutande
Ny grupp startas i Södra Sandby
2018-02-26 11:54
Måndagen den 5/3 klockan 18:00 startas det en ny grupp med flickor födda 2010/11 i Uggleskolan i Södra Sandby. 

Det är bara att komma till träningen. 


Välkomna
Lugis första herrlagsmatch
2018-02-12 18:57
På söndag 18 februari spelar vi den första träningsmatchen på många år i föreningens hstoria. 
Välkomna kl 18.15 till Fäladshallen C. 

Motståndare är Lunds Basket!


Två lag i seriespel
2018-01-12 20:29
Under våren är både F05, F06 med i seriespel. Matcher på Tuna och bollhuset väntar! Vi har fortfarande plats till fler!
Nyheter från våra lag
Damer MotionsLigan, 24/08 20:10 
Damer, 24/08 20:06 
Flickor Födda 2005-06, 24/08 19:57 
Damer, 17/08 22:33 
Damer MotionsLigan, 18/10 23:19 
Damer MotionsLigan, 18/10 23:17