Våra lag
Damer
Anna Nilsson, Tränare
Axelina Kull, Tränare
Bertil Raalas , Tränare
 
Jakob Ingesson, Tränare
Karl-philip Aime ble cato, Tränare
Katarina Georgsson, Tränare
Ove Dalentoft, Tränare